กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา  แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เรียนรู้เเละฝึกฝนด้านวิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  นวัตกรรม  พลังงาน  การรับมือภัยพิบัติ

ไทรโยคแคมป์ (ค่ายสะเต็มไทรโยค)  ขอเชิญน้องงๆ มาร่วมสนุกกับฐานกิจกกรรมที่ผนวกรวมด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่ โดยมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นแรงบันดาลใจ และร่วมปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ

ในหลักสูตร 3 วัน 2 คืน    2 วัน 1 คืน และหลักสูตร 1 วัน  กับฐานความรู้ที่สามารถเลือกได้   

เรียนรู้ด้านนวัตกรรมเเละพลังงานทดเเทน การปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม เสริมทักษะและลงมือปฏิบัติจริง 

เพิ่มศักยภาพความคิด สร้างสรรค์เเบบไร้ขีดจำกัด ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้เเก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สิ่งเเวดล้อมผ่านการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี 

โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการปรับกิจกรรมได้ตามที่ต้องการ

 

 

ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาชีวิตธรรมชาติกลางวันและกลางคืน  รู้จักนกและผีเสื้อ  ใต้ร่มเงาพฤกษา  นักสืบสายลม  มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้  สร้างสีได้ภาพ  เรียนรู้เรื่องทิศและแผนผัง เรียนรู้จากดวงดาวและแมลงกลางคืน  วิศวกรน้อยกับแพขวดน้ำ  หอคอยมหาสนุก  ฯลฯ

 

เหมาะสำหรับ    นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษาและผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน

หลักสูตร : 3 วัน 2 คืน คนละ 2,200 บาท
            2 วัน 1 คืน คนละ 1,500 บาท
     1 วัน คนละ  900 บาท

(ราคานี้รวมอาหารหลัก อาหารว่าง เเละค่ากิจกรรม ห้องพักปรับอากาศ)

 

*หมายเหตุ: 1.กิจกรรมค่าย STEM บริหารจัดการหลักสูตรโดย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค
2.ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่ายที่กำหนด
3.กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4.ระหว่างทางกิจกรรมมีบริการอาหารว่างและน้ำดื่ม

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม : 1.ไฟฉาย 2.ยาทากันยุง  3.ยาประจำตัว 4.หมวก 5.รองเท้าผ้าใบ 6.เสื้อกันหนาวและกางเกงขายาว 7.ผ้าเช็ดตัวและของใช้ส่วนตัว

 

 

 

 

ค่ายครอบครัวคิดบวกสร้างแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

 

ค่ายไทรโยค ยินดีต้อนรับน้องๆ  สู่การเรียนรู้ธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจ กับการสื่อสารคิดบวก... ด้วยหลายคนอยู่ในโลกสี่เหลี่ยมจำกัด!!    ค่ายไทรโยค ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ออกมาสู่โลกภายนอกแห่งความเป็นจริง ผ่านการเรียนรู้สู่ธรรมชาติ สร้างประสบการณ์จริงแบบมีส่วนร่วม และเกิดทักษะการคิด ไหวพริบ การวางแผน พัฒนาสร้างสรรค์ สู่ชิ้นงาน ปรับตัวรองรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน กับกิจกรรมยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์  อาทิ  การสำรวจระบบนิเวศ (สำรวจต้นไม้ นก ผีเสื้อ แมลง)  การเล่นเลอะรอบรู้ (ผ้ามัดย้อม) และสัมผัสกับการปลูกพืชผัก  พร้อมเรียนรู้ผ่านเกมส์ต่างๆ 

 

 

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

มีเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหมู่บ้านตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ ผ่านในพื้นที่ 45 หมู่บ้านเขตจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี บนพื้นที่ 140 ไร่ ของศูนย์ ที่อยู่ห่างจากชายแดนไทย-สหภาพพม่า ประมาณ  22 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยสถานที่ต่างๆ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม บ้านพัก แปลงปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พันธุ์ไผ่ พันธุ์กล้วย  ซึ่งปลูกไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้ประกอบการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 7 โครงการ ได้แก่  โครงการ ปตท.พัฒนาหมู่บ้านตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่าและพื้นที่หมู่บ้านรอบแปลงปลูกป่า  โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  โครงการทุนการศึกษาเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส  โครงการให้ความรู้ความเข้าใจการวางแผนครอบครัวและการป้องกันเอดส์  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้นำ  และโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสตรี  ซึ่งรวมถึงการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ศูนย์การเรียนรู้เเละค่ายสะเต็มศึกษาในเครือ

Visitors: 40,983